Obnova zvonika, dela ostrešja ter ograje na cerkvi Sv. Duha v Javorci

Zaradi vremenskih vplivov dotrajan zvonik je bil nadomeščen z novim.

 

Nižji del ostrešja cerkve in postavitev ograje ob poti     (2019)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s