STORITVE

Gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

Na odločitev, komu poveriti nadzor, naj ne vpliva le cena, ampak predvsem izkušnje in vsebina ter predlogi, ki jih ponuja nadzornik

Splošna gradbena dela:
Pod imenom splošna gradbena dela imamo v mislih vsa dela od začetka do konca postavitve objekta. Postavitev nekega objekta poteka po fazah in ko pridobite vse projekte in vam geodet naredi zakoličbo objetka, nastopimo mi.
1. gradbena faza: izkop gradbene jame, temelji in temeljna plošča
2. gradbena faza: v kolikor bi naj bil objekt podkleten, ta faza zajema postavitev kletne plošče
3. gradbena faza: izdelava konstrukcije objekta, torej zidanje vseh etaž in podstrešja, izvedba ostrešja in krovskih del. Marsikje zasledimo izraz podaljšana 3. gradbena faza, kar načeloma pomeni izdelano fasado in vgrajeno zunanje stavbno pohištvo (zunanja vrata in okna (PVC, LESENA).
4. gradbena faza: predelne stene, izolacije, tlaki, groba napeljava vseh instalacij, ometi, stopnišča, keramičarska, ključavničarska in kamnoseška dela
5. gradbena faza: steklarska, slikopleskarska dela, parketi, zaključki vseh instalacij in druga zaključna dela

 • rušitvena dela
 • zemeljska dela
 • oporni zidovi
 • betonska in armirano betonska dela
 • zidarska dela
 • zunanja ureditev

Ker sami nismo specializirani za vsa področja, imamo zanesljive podizvajalce in v sodelovanju z njimi vam pomagamo do čimprejšnje vselitve.

Adaptacije

 • potresna obnova objektov
 • stanovanjski in poslovni objekti

Krovsko – kleparska dela

 • izvedba žlebov, žlot, obrob iz pločevine, pločevinaste strehe in razni kleparski izdelki.
 • pokrivanje streh z različnimi vrstami kritin, izdelava ostrešij ter vsa krovska dela
 • dobava in montaža strešnih oken VELUX 

Velux_logo.svg

Tesarska dela

 • Izdelujemo lesene konstrukcije za ostrešja,  garaže, nadstreške, ograje… Za izdelavo uporabljamo večinoma smrekov les, po želji naročnika pa lahko tudi dolžinsko spojen ali lepljen les. Lepljeni nosilci so primerni za večje razpone ter za vidne elemente ostrešja.

 tol.korita12 002.jpg016 vodohran 1